Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-06-19 19:02
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 91

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Środa, 20 Czerwca 2018 r.
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 08:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 75/17 Rozprawa o wykonanie kontaktów z małoletnim(zagr. nakazem zapłaty)

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 32/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 527/15 Rozprawa zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała-akt 445kc (57000.00 PLN)

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 831/13 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 08:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 68/18 Rozprawa O ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 08:30 IX - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 56/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu

Sędzia:
SSR Joanna Milan-Głowacka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 08:30 IX - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 211/18 Rozprawa stwierdzenie nabycia spadku

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 08:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1140/17 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Krzysztof TURBIŃSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-06-20 08:30 X - Al.Piłsudskiego 143 IV K 268/18 Posiedzenie jawne art. 157 § 2 kk - z publicznego, art. 217 § 1 kk - z publicznego

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 08:30 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1198/17 Rozprawa Dział spadku - inne

Sędzia:
SSR Helena SARZAŁA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 08:45 IV - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 156/18 Posiedzenie jawne o zarządzenie zniszczenia dowodu rzeczowego

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 08:45 XI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 70/18 Rozprawa O zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Sędzia:
SSR Bartosz LEWANDOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 08:50 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 154/14 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 09:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 552/17 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 09:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 228/17 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-06-20 09:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 257/18 Rozprawa art. 190 § 1 kk, art. 156 § 1 pkt 2 kk w związku z art. 4 § 1 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 09:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 193/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 522/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 5118/15 Rozprawa art. 86 § 1 kw, art. 96 § 1 pkt 5 kw

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 606/17 Rozprawa art. 180a kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 09:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 96/18 Rozprawa Alimenty (orzeczenia)

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:15 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 103/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 09:30 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 200/18 Rozprawa Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 09:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 162/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
II Wydział Cywilny 2018-06-20 09:30 X - ul.Kopcińskiego 56 II C 822/17 Rozprawa o zapłatę 20 000,00 zł

Sędzia:
SSR Helena SARZAŁA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 09:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1948/17 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 2235/17 Rozprawa art. 86 § 1 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 09:45 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 383/17 Rozprawa zadośćuczynienie

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 09:50 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII W 605/17 Rozprawa art. 77 § 3 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 9 § 3 kks

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 10:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 153/18 Posiedzenie jawne zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 10:00 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 492/16 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 10:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 80/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 10:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 123/18 Rozprawa Zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcie małżeństwa

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
II Wydział Cywilny 2018-06-20 10:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 526/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Sędzia:
SSR Bartosz LEWANDOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 10:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 194/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 10:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 379/17 Rozprawa art. 178 lit. b kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 10:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 573/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 10:10 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 83/18 Rozprawa o podwyższenie alimentów

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
I Wydział Cywilny 2018-06-20 10:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 510/17 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 10:20 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 693/16 Rozprawa art. 193 kk w zbiegu z art. 190 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 193 kk w zbiegu z art. 190 § 1 kk w zbiegu z art. 288 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 193 kk w zbiegu z art. 190 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 190 § 1 kk, art. 193 kk w zbiegu z art. 190 § 1 kk w zbiegu z art. 288 § 1 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 11 § 2 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 10:30 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 33/18 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 10:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 2340/16 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 10:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 394/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk i § 4 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 11:00 IV - Al.Piłsudskiego 143 III K 88/18 Rozprawa wyrok łączny

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-06-20 11:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 480/16 Rozprawa art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 11:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2540/17 Rozprawa o zagrożenie nakazem zapłaty

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-06-20 11:00 X - Al.Piłsudskiego 143 IV K 622/17 Rozprawa art. 65 § 1 kks

Sędzia:
SSR Dorota Siewierska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 2438/16 Rozprawa art. 107 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 11:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 493/14 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 11:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1001/17 Rozprawa Roszczenia z weksla

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 11:30 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 795/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk i art. 178 § 4 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 11:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 614/17 Rozprawa art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 11:45 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 165/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-06-20 12:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 251/17 Rozprawa art. 207 § 1 kk, art. 207 § 1 kk, art. 207 § 1 kk, art. 207 § 1 kk, art. 207 § 1 kk, art. 207 § 1 kk

Sędzia:
SSR Ewa Rakowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 12:00 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 12/16 Rozprawa o odszkodowanie

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 12:00 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 743/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Krzysztof ŚLUBOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 12:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 336/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 12:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 666/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 12:00 XVI - Al.Piłsudskiego 143 VII K 552/17 Rozprawa art. 157 § 2 kk

Sędzia:
SSR Mirosław Nockowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 12:15 III - ul.Kopcińskiego 56 V RNs 78/18 Rozprawa Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy)

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 12:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 279/16 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 12:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 243/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 12:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 559/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 12:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII W 3059/17 Rozprawa art. 86 § 1 kw

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 12:45 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 551/18 Rozprawa Opieka nad osobą małoletnią - O ustanowienie opieki

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilny 2018-06-20 12:45 XI - Kopcińskiego 56 II1 Co 5763/17 Rozprawa W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości

Sędzia:
SSR Bartosz Lewandowski
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-06-20 13:00 V - Al.Piłsudskiego 143 IV K 819/17 Rozprawa art. 300 § 2 kk

Sędzia:
SSR Katarzyna Trafisz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 13:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 459/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Bartosz LEWANDOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 13:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 785/17 Rozprawa Roszczenia z weksla

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 13:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 612/17 Rozprawa art. 217 § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 293/16 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 13:10 III - ul.Kopcińskiego 56 V RC 86/18 Rozprawa Alimenty (orzeczenia)

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 13:15 IX - ul.Kopcińskiego 56 I C 104/18 Rozprawa zapłatę

Sędzia:
SSR Wioletta SYCHNIAK
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 13:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 156/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 13:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 244/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 13:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 274/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Bartosz LEWANDOWSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 13:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 425/16 Rozprawa Podział majątku wspólnego - inne

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 13:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 VII K 195/17 Rozprawa art. 217 § 1 kk, art. 217 § 1 kk

Sędzia:
SSR Małgorzata Wysoczyńska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 13:50 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 130/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 14:00 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 450/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.)

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 14:00 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 350/18 Rozprawa O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem

Sędzia:
SSR Helena SARZAŁA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 14:00 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII W 1683/17 Rozprawa art. 124 § 1 kw

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-06-20 14:15 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 38/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Emilia Racięcka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 14:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 277/18 Rozprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej

Sędzia:
SSR Robert Adamczyk
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 14:15 X - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1036/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne

Sędzia:
SSR Helena SARZAŁA
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-06-20 14:20 III - ul.Kopcińskiego 56 V Nkd 700/17 Posiedzenie jawne o demoralizację

Sędzia:
SSR Małgorzata Gutkowska
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VII Wydział Karny 2018-06-20 14:25 XV - Al.Piłsudskiego 143 VII K 635/17 Rozprawa art. 178a § 1 kk

Sędzia:
SSR Marek Pietruszka
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-06-20 14:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 2551/15 Rozprawa o podział majątku wspólnego

Sędzia:
SSR Krzysztof TURBIŃSKI
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 14:45 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1703/17 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 14:50 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1833/17 Rozprawa Roszczenia z umowy zlecenia

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-06-20 14:55 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 2262/17 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki

Sędzia:
SSR Anna Bielecka - Gąszcz
Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych