Do góry Do dołu
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-10-19 19:02
  SygnaturaSygnatura - alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd.

Przykładowa sygnatura może mieć postać I C 123/12.

Sygnaturę bądź jej fragment można podawać wielkimi bądź małymi literami.
Data rozprawy    
  Wyłącz przedział czasowy
  
Następny dzień
Poprzedni dnień
Ilość pozycji: 61

Wydział Data Godzina Sala Sygnatura Typ Sprawa Informacje
Poniedziałek, 22 Października 2018 r.
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 08:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 759/18 Rozprawa Ustalenie miejsca pobytu małoletniego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
I Wydział Cywilny 2018-10-22 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 349/18 Rozprawa stwierdzenie nabycia spadku Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 08:20 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 365/17 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-10-22 08:30 I - Al.Piłsudskiego 143 IV Kp 515/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 08:30 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 691/14 Rozprawa rozgraniczenie Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 08:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1420/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne O otwarcie i ogłoszenie testamentu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 08:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 50/18 Rozprawa BS - KATEGORIA VI Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 08:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 524/18 Rozprawa art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-10-22 09:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 418/18 Rozprawa wyrok łączny Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 09:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 555/17 Rozprawa art. 190 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 09:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 244/18 Rozprawa o zapłatę 2 722,00 zł Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 09:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1194/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 09:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 770/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 09:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 76/18 Rozprawa Roszczenia z umów bankowych innych Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 09:45 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 147/18 Rozprawa O uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-10-22 10:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 804/17 Rozprawa art. 190a § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 10:00 IX - Al.Piłsudskiego 143 III K 247/12 Rozprawa art. 222 § 1 kk w związku z art. 31 § 2 kk, art. 222 § 1 kk w związku z art. 31 § 2 kk, art. 226 § 1 kk w związku z art. 31 § 2 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 10:00 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 121/18 Rozprawa Alimenty (orzeczenia) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
I Wydział Cywilny 2018-10-22 10:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 77/18 Rozprawa BS - KATEGORIA II Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 10:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 926/18 Rozprawa Roszczenia z umowy sprzedaży Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 10:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 148/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 10:15 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 266/18 Rozprawa O zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 10:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 15/18 Rozprawa art. 283 § 1 kp w związku z art. 207 § 2 kp Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 11:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 397/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 11:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 643/18 Rozprawa Roszczenia z umowy sprzedaży Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 11:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 608/18 Posiedzenie jawne art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 11:15 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 70/18 Rozprawa opróżnienie lokalu mieszkalnego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 11:30 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 210/18 Rozprawa Alimenty - O ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 12:00 I - ul.Kopcińskiego 56 I C 879/14 Rozprawa zadośćuczynienie Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 12:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 278/18 Rozprawa O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 12:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII Ns 228/17 Rozprawa O ustanowienie służebności przesyłu Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 12:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 534/18 Rozprawa art. 178a § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 12:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 757/18 Rozprawa Zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 12:30 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 538/18 Rozprawa art. 178a § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 12:45 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 302/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
IV Wydział Karny 2018-10-22 13:00 I - Al.Piłsudskiego 143 IV K 549/18 Rozprawa art. 207 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 13:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 865/18 Rozprawa Dział spadku - inne Podział majątku wspólnego - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 13:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 741/18 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 13:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 537/18 Rozprawa art. 107 § 1 kks Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 13:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 786/18 Rozprawa Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. i op.) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 13:20 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 2308/15 Rozprawa o wyznaczenie zarządcy Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 13:30 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1491/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 13:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 675/18 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 13:45 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III K 404/18 Rozprawa art. 177 § 1 kk Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 13:50 I - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 267/18 Rozprawa stwierdzenie nabycia spadku Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 13:55 V - ul.Kopcińskiego 56 II C 120/17 Rozprawa Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 14:00 V - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 639/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 14:00 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 772/17 Rozprawa zapłatę Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 14:00 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 1176/18 Rozprawa Opróżnienie lokalu mieszkalnego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 14:00 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III W 158/18 Rozprawa art. 51 § 1 kw, art. 51 § 1 kw Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 14:10 I - ul.Kopcińskiego 56 I Co 38/18 Rozprawa zawezwanie do próby ugodowej Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 14:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V RC 1282/17 Rozprawa o alimenty Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
Odwołana
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 2018-10-22 14:15 VIII - ul.Kopcińskiego 56 V Nsm 2529/17 Rozprawa o zmianę miejsca pobytu małoletniego Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 14:30 VI - ul.Kopcińskiego 56 II C 717/17 Rozprawa O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (Art. 189 kpc) Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 14:30 XI - ul.Kopcińskiego 56 I Ns 454/18 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - rolne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 14:30 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 462/18 Rozprawa Roszczenia z umowy o dzieło Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 14:35 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1400/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
VIII Wydział Cywilny 2018-10-22 14:35 XIV - Al.Piłsudskiego 143 VIII C 762/18 Rozprawa Roszczenia z umowy pożyczki Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
II Wydział Cywilny 2018-10-22 14:45 VI - ul.Kopcińskiego 56 II Ns 1288/17 Rozprawa Stwierdzenie nabycia spadku - inne Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
I Wydział Cywilny 2018-10-22 14:45 XI - ul.Kopcińskiego 56 I C 771/17 Rozprawa Roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 kc Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje
III Wydział Karny 2018-10-22 14:45 XVII - Al.Piłsudskiego 143 III Kp 245/18 Posiedzenie jawne zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa Dodaj termin do kalendarza  Wydrukuj informacje

Oznaczenia kolorystyki

Odwołana
Przerwa
Zakończona
Odroczona
Odroczono na termin z urzędu
Zdjęta z wokandy
Odroczenie ogłoszenia orzeczenia
Inny
"Po terminie" - pozycja nie posiada statusu, ale jej czas świadczy, że już się rozpoczęła lub zakończyła
Trwa wczytywanie danych

Wczytywanie danych